Behandlingar

Jag vill få ditt förtroende för att ta hand om dina tänder. Det gör vi genom förebyggande och eventuella reparativa behandlingar.

Vid vår första kontakt startar vi med en undersökning som ger en status över hur tänderna och munnen mår. Vi ser också över vilka eventuella mediciner du tar, vilket kan ha betydelse för din munhälsa.

Du får förslag på vad som kan behöva göras och vi bestämmer tillsammans hur och när. Vi bestämmer också hur ofta eller med vilka intervaller du behöver komma tillbaka. Återkommande besök är normalt bra för att se till att man underhåller tänderna löpande.

Om du kommer att behöva större åtgärder, så planerar vi dem hos mig och i speciella fall kanske du även får en remiss till någon annan som jag samarbetar med.

Jag vill ge dig ett glatt leende för lång tid framöver.ZarahDent AB Besöksadress: Stockholmsvägen 45A, Stocksundstorg Tel: 0708-296 223 E-post: zarah.klasmark@zarahdent.se